FUTUR

FUTUR

„Szlovénia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013”

Azonosító szám: SI-HU-2-1-012 FUTUR 

A „Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” 2010. május 21-én megjelentetett pályázati felhívására a Vezető Partner Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. októberében benyújtotta pályázatát a ”Határon átnyúló turisztikai platform” rövid nevén FUTUR című projektre.
A Fő Kedvezményezett Vas Megyei Önkormányzati Hivatal SI-HU-2-1-012 számú Támogatási Szerződése 2012. év novemberében került aláírásra.

A FUTUR programhoz csatlakozott 2012. év elején a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft., mint projekt Partner.
A projektrész a 2012. január 25-i Közös Monitoring Bizottság ülésén támogatásban részesült.
A Társfinanszírozási Támogatási Szerződés aláírására A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Programok Irányító Hatósága, mint Nemzeti Hatóság nevében és képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft, mint hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezettel 2013. év márciusában került sor.

A Határon átnyúló turisztikai platform projekt Közös idegenforgalmi desztináció fejlesztése tevékenységi területen hozzájárul az Operatív Programban meghatározott célkitűzésekhez.
A FUTUR projekt célja a megye- és országhatárokat átlépő, feloldó közös turisztikai tér kialakítása.  Termékfejlesztés, a partnerek összehangolt turizmusfejlesztési koncepciójának megalkotása.
A program és az Európai Uniós törekvések is mind azt szorgalmazzák, hogy minél több, minél erősebb kapcsolat az országok, elsősorban a határmenti régiók között. Projektünk a közös turisztikai fejlesztéseket célozza meg a határmenti régióban.

A projekt célkitűzései összefoglalva a következők:

A projekt célja a határtérség közös erőforrásaira alapozó turisztikai fejlesztés, projekt elindítása, egységes területi információs háttér kialakításával, a gyakorlati kooperáció erősítésével. A határ két oldalán való fellépés, közös munka, együttgondolkodás segíti összehangolni a projektet, intézkedéseket, segít gyakorlatba ültetni az elképzeléseket, amelynek határon átnyúló hatása van.
Határon átnyúló általános célkitűzések:
- közös turisztikai tér létrehozása
- beutazás ösztönzés az érintett régiókba
- közös marketing tevékenység
- humánerőforrás fejlesztés.

A partnerek által és a közösen megfogalmazott feladatok, célkitűzések az elkötelezettség a partnerek részéről a projekt sikeréhez, eredményességéhez kell, hogy vezessen.
A projekt eredményei a gazdasági élet minden szereplője számára további lehetőségeket kínálnak az együttműködés a fejlesztések területén.

A FUTUR projekt résztvevői és költségvetése:
A FUTUR projekt 10 partner 8 szlovén és két magyar együttműködésével valósul meg.
A FUTUR projekt költségvetése összesen 603.269, 09.- €, melyből a partnerek részesedése a következő:

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal:299.575,49.- €
Muravidéki Regionális Fejlesztési Ügynökség:214.443,60.- €
Helikon Kastélymúzeum Keszthely (Zala megye):47.250,00.- €
Moravske Toplice Önkormányzata:6.000,00.- €
Ljutomer Önkormányzata:6.000,00.- €
Lendva Önkormányzata:6.000,00.- €
Krizevci pri Ljutomer Önkormányzata:6.000,00.- €
Grad Önkormányzata:6.000,00.- €
Beltinci Önkormányzata:6.000,00.- €
Apace Önkormányzata:6.000,00.- €

A FUTUR projekt tevékenységei, feladatai:

- A projekt keretében kidolgozásra kerül egy közös regionális turizmus stratégia, a hazai, területi zászlós hajókra, pillérekre támaszkodva. A közös turizmusstratégia kidolgozása előtt a Helikon Kastélymúzeum elkészítette  Zala megye turisztikai koncepcióját, a Helikon Kastélymúzeum marketingtervét; közben Vas megye és Pomurje régiónak is elkészült a turisztikai koncepciója.
- A közös felmérések, adatbázisok segítségével elkészül egy Zala és Vas megyei Történelmi kastélyok és várak leltár. Melyhez a szlovén önkormányzatok egy-egy monográfiát készítettnek el. Az RRA Mura egy összesített digitális változatot hoz létre, e-book formájában.
- Keszthelyen, nálunk a Helikon Kastélymúzeumban, Vas megye területén, Sárváron a Nádasdy Vár és Múzeumban, Kőszegen Jurisics és Szlovéniában, Beltinciben kiépítésre kerül egy virtuális tárlatvezető rendszer, mely telefon és táblagép segítségével tárlatvezetést biztosít az adott helyeken. E fejlesztéssel a fiatal korosztályt szeretnénk megcélozni, újra múzeum látogatóvá tenni.
- A projekt keretében a Helikon Kastélymúzeum új, interaktív honlappal tájékoztat a világhálón, valamint elkészült a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladataként a http://futur.vasmegye.hu/ projekt honlap, a minél szélesebb körű tájékoztatáshoz.
- A projekt keretében workshopokat szerveznek partnereink, szakmai kiállításokon népszerűsítjük a régiót, melyhez új marketing, promóciós anyagokat adunk ki.

A Helikon Kastélymúzeum projektrész tevékenység leírása

  • Szakmai anyag készítése (Részletes régiós marketingtervhez kapcsolódó Zalai marketingterv, kiemelve a Nyugat-Balaton területét, és részletezve a Keszthelyi Festetics Kastély 3 éves marketing stratégiáját.) Fenntartható fejlődés elveire épített határon átnyúló fejlesztési program, stratégiai és cselekvési terv meghatározása, turisztikai koncepció készítése megfogalmazva a jövőbeni közös turisztikai fejlesztési, marketing lehetőségeket, egységes turisztikai stratégia kidolgozása.
  • Dinamikus felületű honlap
  • Szlovén-magyar nyelvű e-book a történelmi kastélyokról. (Részfeladat) 

E-book: Zala megye kastélyainak, várainak, várkastélyainak képi dokumentálása, helytörténeti / művészettörténeti / kultúrtörténeti aspektusból történő feldolgozása.